group9

Diễn đàn của Group9___---___Group9 Forum


You are not connected. Please login or register

Tọa độ Mob và Item trong TGHM

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1 Tọa độ Mob và Item trong TGHM on Sun Mar 09, 2008 9:27 pm

onmyway133

avatar
Thượng tá bậc 5
Thượng tá bậc 5
A
Ấu Mâu Chủy Kỳ Túc 359 424
Âu Vị Tinh 364 412
Ẩu Phu Chư 463 540, 442 519
Ác Độc Hành Thi 504 663
Ám Linh 433 519
Ám Ma 405 550
Ác Lang 280 320
Ác Lang Vương 221 314
Anh Hùng Vô Danh 435 550
Ẩu Phu Chư 442 519

B
Bạn Binh Khô Lâu 358 332 (Rớt Miên Tuyến)
Bị mị 215 329 (Quest Phòng tuyến - Tộc vũ bị mê hoặc)
Bào Xỉ 460 725
Biên Chủng Thực Nhân Hoa 423 746
Bạch Nhãn Lang Vương 459 682
Bạch Nhãn Lang 468 673 (Rớt Thô Chế Bì)
Bộ Xương Phi Hồ 488 901 (Dưới nước)
Biến Chủng Thứ Cầu 365 351
Bích Phù 365 462
Bích Huyết Hoa 321 376, 324 374
Bộ Xương Phi Hổ 488 901 (Dưới nước)
Bạo Ấn Dạo Lang 141 585
Biến Chủng Sài 370 770

C
Cửu Tinh Thiên Ngưu Vương 356 337
Cửu Thiên Tinh Ngưu 391 328
Cuồng Huyết Thi Ma 550 780
Cự Phúc Độc Chu 568 754
Cự Khẩu Thực Nhân Ngư 663 844
Công Tượng Di Cốt 591 734
Chi Mã 292 446, 368 684
Cuồng Bạo Thiết Giáp Sư Vương 411 501
Cuồng Lang Vương 550 697
Công Tượng Di Cốt 591 734
Cận Thuỷ Tặc Xỉ 230 382
Cửu Chuyền Đang Xà 369 356
Côn Lôn Vương 433 556 (Tu chân Nguyên Anh)
Cận Vệ Lang 337 902

D
Địa Quỷ Cung Thủ 535 772
Độc Vỹ Hạt 535 772
Du Thương Di Cốt 586 766
Địa Ngục Chi Quang 529 742
Dạ Hành Hung Sài 524 721
Địa Quỷ Tiểu Binh 500 715 (Rớt Nồng Súc Giao, Móng Vuốt U Minh)
Dũng Chi Thủy Tinh 306 362
Đức Chi Thủy Tinh 306 362
Đa Cức Ngô Công Vương 591 734
Dị hinh Kim Lân 540 600
Đào Hoa Yêu 217 446
Dục Thánh Linh 311 436
Đa Bảo Hổ Tăng 638 831
Diệt Đính Thủy Tinh 658 709
Dung Nham Hỏa Tằm 489 646
Điệt Định Thủy Tinh 664 708
Điệt Định Thủy Tinh Vương 700 762
Điệp Ảnh Yêu Đao 285 459
Địa Quỷ Hội Binh 358 423
Địa Quỷ Tiểu Binh 500 715
Dạ Hành Hung Sài 524 721
Diệp Anh Yêu Đao 285 459
Dị Hình Thiên Túc Trùng 337 902
Dị Hình Thực Nhân Hoa 337 872
Đại Hoang Ngao 338 808
Đại Hoang Hung Ngao 337 872
Dã Nhân Thần Xạ Thủ 411 399
Dã Nhân Cuồng Chiến Sĩ 411 399
Độc Giác Thiên Lang 378 818
Dã Nhân Chiến Sĩ 173 606
Dung Nham Hoả Tàm 489 646

E

G
Giao Lang 352 330

H
Hủ Độc Hành Thi 450 560
Hộ Pháp Minh Quang 529 742
Hậu Thổ Long Điệt 455 695 (Rớt Sương Bách Thảo)
Hư Chi Thổ Tinh 489 646 (Rớt Vụn Nguyên Tố, Hoạch Bì)
Hợi Quy 542 607
Hiền Giả Mộ Bi 600 823
Học Đồ Hỏa Man Vu 455 695 (Rớt Ti Tuyến, Túi Da Hoàn Chỉnh)
Hổ Văn Chu Vương 569 540
Hiền Giả Mộ Bia 600 823
Hào Điểu 428 537
Hòn Đá 446 672 (Quest Tiếng Gió Phi Hổ)
Hỏa Chi Thần Kiếm số 2 524 928
Hoàn Hồn Thảo 580 523
Hải Tặc Khô Cốt 640 815
Hổ Văn Độc Chu 574 535
Há Khẩu Vệ Nhân Ngư 682 817, 668 827
Há Khẩu Thực Nhân Ngư 670 850
Hành Thi (Quest ngọc hồng tích máu - Anh hùng trủng mật đạo - Hành Thi)
Hỉ Phụ Độc Chu 580 523
Hoài Hương Tạc Xỉ Thú 626 839
Hoành Hoành Cơ Quan Giải 626 839
Hổ Văn Chu Vương 571 541
Hải Tặc Khô Cốt 645 820 (Rớt Nguyên bảo khiến người người mê mẩn)
Hoành Thiên Dực Long 616 824 (Rớt Cỏ Giáng Chu)
Hổ Thiên Quân 315 581
Hấp Huyết Xa Vương 671 851
Hoành Thiên Dực Long 631 863
Hủ Mộc Quái 370 770
Hài Cốt Nam Tử 565 768
Huyền Thiên Ma Nhãn 434 413
Hoàn Hồn Thảo 580 523 (Nguyên Liệu)
Hào Đào Cổ 224 338
Hoả Man Vu Giáo Chủ 456 401
Hoả Man Vu Sư Gia 456 401
Hoả Man Vu Thi Gia 456 401
Hào Huyết Lang Vương 324 891
Hồng Hoang Cự Mãng 582 989
Hổ Thiện Quân 315 581

I

G
Giao Lang 352 330

K
Kích Lưu Toàn Quy 307 434
Kim Hoàn Xà 252 433
Khi Phu Độc Chu 582 558 ; 580 523
Kiếm Cô 525 928
Kim Giáp Sơn Miêu 348 828
Kim Giáp Miêu Vương 348 828
Khinh Cá Man Vu 660 928
Khô Mộc Phùng Xuân 358 888


L
Liệt Diễm Hỏa Tâm 565 739
Lưỡng Thê Toàn Quy Vương 282 390
Lệ Giả Mộ Bia 600 823
Lam Trù Giới Ngư 658 709
Lam Trù Giới Ngư Vương 697 759

M
Mật Lâm Miêu Vương 224 338
Mật Lâm Sơn Miêu 280 320
Mật Lâm Hung Miêu 288 335
Mật Lâm Ấu Phong 230 360
Mị Yêu 410 535
Mộ Nữ Nhân 602 794
Minh Lang Chi Vương 570 760
Minh Ngưu Chi Vương 163 651
Minh Sư Chi Vương 406 524
Minh Thử Chi Vương 445 404
Minh Phù Chi Quang 529 742
Mãnh Độc Hành Thi 468 673 (Rớt Ti Tuyến, Túi Da Hòan Chỉnh)
Mật Lâm Cuồng Phong 270 484
Mê Thất Bạch Cốt 537 967

N
Nhược Lan Nhụy 580 770 (Trên tháp cạnh Tiểu Thiến)
Nghệ Chi Di Cốt 552 754, 568 754
Nhân Lang Chiến Sĩ 455 695
Nhân Lang Xạ Thủ 455 695 (Rớt Miếng Thịt U Minh, Nồng Súc Giao)
Nhân Lang Cung Thủ 299 459
Nghạnh Bì Khủng Thú 285 459
Ngân Hoàn Xà 252 433
Nhuận Chi Thổ Tinh 217 446
Nghi Chi Thủy Tinh 246 345
Ngân Ba Yêu Đao 560 592
Ngư Võng Yêu Chu Vương 582 600
Ngân Ba Yêu Đao

O

P
Phục Sinh Thổ Tinh 524 721
Phù Dung Minh Quang 305 345 (Trên không)
Phương Thanh Tử 561 765
Phá Quân Ngô Công 524 721, 500 715
Phá Quân Ngô Công Vương 588 795
Phong Chi Thổ Tinh 207 473
Phản Qua Hạt 545 508, 570 537
Phong Ấn Chi Ngọc Bình 660 797 (Quest Thất dụ phong ấn ngọc bình)
Phiến Vũ Phi Hồ 253 343
Phiến Vũ Linh Hồ 253 343
Phản Quả Hạt 570 637
Phát Âm Minh Xà 253 343

Q
Qua Lưu Toàn Quy Vương 262 354
Quý Nhân Di Cốt 535 772

R

S
Sơn Lang Chiến Sĩ 524 721
Song Đao Thiên Trúc Tùng 565 739
Sư Thiện Quân 343 575


T
Thanh Chi Thủy Tinh 279 358, 224 338
Thanh Ngưu Lôi Ma Vương 124 683
Tiêm Chủy Kỳ Túc Vương 221 314
Trường Thoái Độc Chu - Trường Thối Độc Chu 420 560 (Rớt Nước Ngọt)
thiên niên đằng xà 122 628


Thạch nguyên lang vương 177 675
Thạch Hống Chiến Sĩ 442 519
Tà Ác Thụ Căn 487 585, 505 610
Thạch Hống Vệ Sĩ 487 585
Thủ Vệ Khô Cốt 570 742
Thuật Sĩ Khô Cốt 548 755
Thứ Trư Yêu Nhân Vương 465 688, 455 695 (Rớt Móng Cùn, Thô Chế Bì)
Thạch Hống Dũng Sĩ 505 610
Thiết Thụ Khai Hoa 328 752
Thú Liệp Sơn Miêu 489 646 (Rớt Yên Môi)
Trường Giác Khủng Thú 299 459
Tay Nải 560, 646, 29
Thủy Bảo Chi Sương 659 798 17
Tóc của Mãn Hồng 459 581
Tiểu Diệp Phong 352 355
Trọc Chi Thủy Tinh 260 363
Thị Huyết Yêu Chu Vương 600 823
Tuần Thiên Phi Nô 595 727
Truyền Đạo Hỏa Man Vu 455 695 (Rớt Túi Da Hoàn Chỉnh)
Trung Sơn Lang 468 673 (Rớt Móng Cùn)
Thiết Chuẩn 230 360
Thuật Sĩ Khô Cốt 548 755
Thanh Hồ Toàn Quy Vương 246 345
Thanh Hồ Toàn Quy 260 363
Thực Xà Điêu 252 433
Thực Nhân Độc Chu Vương 328 752
Trầm Tích 459 581 (Quest Thử Thách Của Mãn Hồng)
Thiên Dực Phi Nô 270 484
Thiết Giáp Kiêu Tướng 650 863
Thuật Sĩ Không Xương (Quest Sáo Trúc Thẩm- Anh Hùng Trủng Mật Đạo)
Trường Man Xạ Thủ 423 746
Trường Man Thần Xạ Thủ 141 543
Thực Xà Điêu 252 433
Thực Xà Điêu Vương 217 446
Thủy Thủ Khô Cốt 623 718
Tạc Xỉ Tướng Quân 626 839
Thị Huyết Chu Yêu Vương 616 843
Trường Man Thám Tử 322 334
Thủy Tinh Nữ Vu 540 600
Tự Ti Chi Thứ 550 697

U
U Minh Quỷ Hỏa 394 382
U Minh Lão Yêu 527 529
U Minh Cư
U Hồn Tháp 524 971

V
Vấn Kính Hạt 285 459
Vấn Kính Hạt Vương 299 459
Vô Danh Tiên Thú 215 329 (Quest Phòng tuyến)
Vũ Khúc Ngô Công 456 684
Vọng Hải Tạc Xỉ Thú 640 815
Vạn Pháp Kim Luân705 713 (Dưới nước)

X
Xỉ Mạn Tham Tướng 487 585
Xà Cốc Huyết Lang 586 766, 580 770
Xà Nanh Vị Vương 207 473
Xích sắc fi long 182 647
Xích Đầu Thiên Túc Trùng 584 525
Xuyên Vân Hóa Xà 438 854
Xa Nanh Thứ Vị 217 446
Xà Cốc Địa Quỷ Vương 623 718
Xuyên Sơn Điêu 208 546

Y
Yêu Ngưu Tiểu Binh 450 560
Yêu Lang Thần Xạ Thủ 487 585
Yêu Lang Xạ Thủ 552 754
Yêu Ngưu Nô Bộc 600 773
Yêu Ngưu Nô Phó 580 770 (Huyết Ngọc Bội)
Yểu Điệu Sơn Quỷ 593 736
Yến Sinh 475 676
Yêu Lang Chiến Sĩ 505 610
Yêu Lang Cuồng Chiến Sĩ 623 718
Yêu Ngưu Dũng Sĩ 169 651

Thổ Chi Bảo Tương 408 548 (Trong Anh Hủng Trủng)
Biến Chủng Sài 360 778
Biến Chủng Thực Nhân Hoa 334 734
Phong Ấn Đao 171 624 61
Thiết Thụ Khai Hoa 336 777
Phi Thiên Hóa Xà 336 772 27
Hủ Mộc Quái 345 774
Tường Man Xạ Thủ 345 774
Đại Hoang Ngao 353 799
Dị Hình Thiên Túc Tùng 331 884
Dị Hình Thực Nhân Hoa 363 842
Cận Vệ Lang 331 884
Viễn Chinh Địa Quỷ Xạ Thủ 158 673
Thứ Trư Cung Thủ 122 571
Trường Man Thần Xạ Thủ 120 573
Độc Giác Thiên Lang 377 815
Dã Nhân Chiến Sĩ 159 622, 190 626
Dã Nhân Xạ Thủ 190 626
Yêu Ngưu Bách Phu Trưởng 159 665
Yêu Ngưu Thiên Phủ Trưởng 447 470
Phệ Huyết Sư 311 582
Hổ Thiên Quân 311 582
Yêu Thử Cuồng Chiến Sĩ 454 407
Hỏa Man Vu Giáo Chủ 458 403
Thị Huyết Sa Hậu 659 962
Thị Huyết Cuồng Sa 657 925
Cửu Chuyển Đằng Xà 621 973 28
Tuyệt Địa Phi Hồ 663 992 30
Truy Hồn Phu Chư 483 364
Man Vu Thị Giả 483 365
Yêu Ngưu Ám Sát Vương 483 365
Yêu Ngưu Thuật Sĩ 415 355, 440 358
Thánh Âm Thiên 698 891
Yêu Sư Cuồng Chiến Sĩ 272 564
Huyền Thiên Ma Nhãn 426 409
Mộc Linh Thực 447 408
Bác Mệnh Tù Đồ 470 376
Man Vu Tế Tư 499 360
Yêu Ngưu Vu Sư 499 360
Yêu Hổ Thư Kích Vương 332 576
Tuyệt Địa Linh Hồ 480 352 28
Kim Tinh Công Chủ 480 352
Kim Tinh Thị Nữ 480 352
Độc Giác Thiên Long (Sói) 380 821
Thêm tọa độ Lang yêu trường cung phủ 379 515
Khắc độc chi thứ 372 508
Thương tâm cổ 372 508
Ác độc chi thứ 372 517
hải sinh linh cô 678 894
Phi Thiên Hóa Xà 360 773
hi tặc tà ác 629 881


_________________
Love is one big illusion
I should try to forget
Xem lý lịch thành viên http://www.group9.tk

2 Re: Tọa độ Mob và Item trong TGHM on Sun Mar 09, 2008 9:28 pm

onmyway133

avatar
Thượng tá bậc 5
Thượng tá bậc 5
A Toạ Độ - Cấp - Vật dụng
Ác Độc Hành Thi 504 663
Ác Lang 280 320
Ác Lang Vương 221 314
Ác Quỷ Tiền Tiêu Hoạch bì, Miên tuyến
Ám Linh 433 519
Ám Ma 405 550
Anh Hùng Vô Danh 435 550
Ấu Mâu Chủy Kỳ Túc 359 424
Ấu Phụ Chu 442 519 30
Ẩu Phu Chư 463 540, 442 519
Âu Vị Tinh 364 412

B
Bác Mệnh Tù Đồ 470 376
Bạch Nhãn Lang 468 673 21 Thô Chế Bì
Bạch Nhãn Lang Vương 459 682 23
Bạn Binh Khô Lâu 358 332 Miên Tuyến
Bào Xỉ 460 725
Bị mị (Quest Phòng tuyến - Tộc vũ bị mê hoặc) 215 329
Biến Chủng Sài 360 778 41 Móng Vuốt Nhọn
Biến Chủng Thực Nhân Hoa 423 746 43 Axit mạnh
Biến Chủng Toàn Quy 417 693(Nc) 21
Bộ Xương Phi Hồ Thú (Dưới nước) 488 901,

C
Chi Mã 292 446, 368 684
Chu Vương Lộ Hoàn
Công Tượng Di Cốt 591 734 25
Cự Phúc Độc Chu 568 754 27
Cự Thạch Long Điệt 453 672 22 Thanh thảo, Tê giác
Cuồng Bạo Thiết Giáp Sư Vương 411 501
Cuồng Huyết Thi Ma 549 776
Cuồng Lang Vương 550 697
Cửu Chuyển Đằng Xà 621 973, 28
Cửu Thiên Tinh Ngưu 391 328
Cửu Tinh Thiên Ngưu Vương 356 337

D
Đa Bảo Hổ Tăng 638 831
Đa Cức Ngô Công Vương 591 734
Dạ Hành Hung Sài 524 721 26 Thô Chế Bì + Nhuyễn Mao Bi
Dã Nhân Chiến Sĩ 159 622, 190 626
Dã Nhân Cuồng Chiến Sĩ 416 436 52
Dã Nhân Cuồng Xạ Thủ 416 436 52
Dã Nhân Xạ Thủ 190 626
Đại Hoang Ngao 353 799
Đào Hoa Yêu 217 446
Dị hinh Kim Lân 540 600
Dị Hình Thiên Túc Trùng 322 887 44 Axit mạnh
Dị Hình Thực Nhân Hoa 363 842
Địa Ngục Chi Quang 529 742
Địa Quỷ Cung Thủ 535 772
Địa Quỷ Tiểu Binh 500 715 26 Nồng Súc Giao, Móng Vuốt U Minh
Địa Sài Hành 493 680 27
Diệp Ảnh Yêu Dao 285 459 19
Diệt Đính Thủy Tinh 658 709
Điệt Định Thủy Tinh 664 708
Điệt Định Thủy Tinh Vương 700 762
Độc Giác Thiên Lang 377 815
Độc Vỹ Hạt 535 772
Du Thương Di Cốt 586 766
Đức Chi Thủy Tinh 306 362
Dục Thánh Linh 311 436
Dũng Chi Thủy Tinh 306 362
Dung Nham Hỏa Tằm 489 646 27

E

G
Giao Lang 352 330


H
Há Khẩu thực nhân ngư 670-850
Há Khẩu Vệ Nhân Ngư 682 817, 668 827
Hải Tặc Khô Cốt 640 815 KNB khiến người người mê mẩn
Hành Thi - Anh hùng trủng mật đạo)
Hào Điểu - boss 428 537 29
Hào Huyết Lang Vương 313 897 50
Hậu Thổ Long Điệt 455 695 23 Sương Bách Thảo + Tê Giác
Hỉ Phụ Độc Chu 580 523
Hiền Giả Mộ Bia 600 823
Hộ Pháp Minh Quang 529 742
Hổ Thiên Quân 311 582
Hổ Văn Chu Vương 569 540
Hổ Văn Độc Chu 574 582
Hổ Vằn Độc Chu 570 637
Hoả Man Vu Đạo Sư 428 485 51
Hỏa Man Vu Giáo Chủ 458 403
Hoài Hương Tạc Xỉ Thú 626 839
Hoàn Hồn Thảo 580 523
Hoang Nguyên Lang Chu 478 925
Hoành Hoành Cơ Quan Giải 626 839
Hoành Thiên Dực Long 616 824 Cỏ Giáng Chu
Học Đồ Hỏa Man Vu 455 695 Ti Tuyến, Túi Da Hoàn Chỉnh
Hợi Quy - boss 542 607 23
Hòn Đá (Quest Tiếng Gió Phi Hổ) 446 672
Hư Chi Thổ Tinh 489 646 22 Vụn Nguyên Tố, Hoạch Bì
Hủ Độc Hành Thi 450 560 29 Hoàn chỉnh bì nang
Hủ Mộc Quái 304 732 41
Huyền Thiên Ma Nhãn 426 409

I

K
Kích Lưu Toàn Quy 307 434
Kim Hoàn Xà 252 433
Kim Tinh Công Chủ 480 352
Kim Tinh Thị Nữ 480 352

L
Lam Trù Giới Ngư 658 709
Lam Trù Giới Ngư Vương 697 759
Lần đầu thử cánh 324 427,30
Lệ Giả Mộ Bia 600 823
Liệt Diễm Hỏa Tâm 565 739 26 Mật Trấp
Linh Hồn Phi Hổ Thú(Nhảy từ hòn đã xuống nước) 445 669
Lưỡng Thê Toàn Quy Vương 282 390
Lưu Lang Thu Thu 224 366

M
Ma Khoáng Thủ Vệ 190 736 83
Ma Nham Thủ Vệ 149 746 83
Man Vu Tế Tư 499 360
Man Vu Thị Giả 483 365
Mãnh Độc Hành Thi 468 673 Ti Tuyến, Túi Da Hòan Chỉnh
Mật Lâm Ấu Phong 230 360
Mật Lâm Cuồng Phong 270 484
Mật Lâm Hung Miêu 288 335
Mật Lâm Miêu Vương 224 338
Mật Lâm Sơn Miêu 280 320
Mị Yêu - boss 412 535 30
Minh Lang Chi Vương 570 760
Minh Ngưu Chi Vương 163 651
Minh Phù Chi Quang 529 742
Minh Sư Chi Vương 406 524
Mộ Nữ Nhân 602 794
Mộc Linh Thực 447 408

N
Ngân Ba Yêu Đao 560 592
Ngân Hoàn Xà 252 433
Nghạnh Bì Khủng Thú 285 459 19 Chi Nhân
Nghệ Chi Di Cốt 552 754, 568 754 27
Nghi Chi Thủy Tinh 246 345
Ngư Võng Yêu Chu Vương 582 600
Nhân Lang Chiến Sĩ 455 695 24
Nhân Lang Cung Thủ 20
Nhân Lang Xạ Thủ 455 695 Miếng Thịt U Minh, Nồng Súc Giao
Nhuận Chi Thổ Tinh 217 446
Nhược Lan Nhụy (Trên tháp cạnh Tiểu Thiến) 580 770


O

P
Phá Quân Ngô Công 524 721, 500 715
Phá Quân Ngô Công Vương 588 795 27 Mật trấp Độc Giác Chanh Ngọc Đề Luyện du
Phản Qua Hạt 570 537
Phát Âm Minh Xà 253 343
Phệ Huyết Sư 311 582
Phi Thiên Hoá Xà 363 715 ,28
Phi Thiên Hóa Xà 336 772, 27
Phi Thiên Trư:Lân Thủy(12 tiếng 1 lần) 408 638, 36 30
Phiến Vũ Linh Hồ 253 343
Phiến Vũ Phi Hồ 253 343
Phong Ấn Chi Ngọc Bình 660 797
Phong Ấn Đao 171 624, 61
Phong Chi Thổ Tinh 207 473
Phù Dung Minh Quang (Trên không) 305 345
Phục Sinh Thổ Tinh 524 721 26
Phương Thanh Tử - MOB 561 765


Q
Qua Lưu Toàn Quy Vương 262 354
Quý Nhân Di Cốt 535 772


R

S
Sâm Sâm Lang 207 473
Sâm Sâm Lang Vương 285 459 19
Sơn Lang Chiến Sĩ 514 722 26 Độn Tráo
Song Đao Thiên Trúc Tùng 565 739 26 Mật Trấp +Đề Luyện Du +Độc Giác, Nước ngọt
Sư Thiện Quân 343 575
T
Tà ác thụ bì 498 677
Tà Ác Thụ Căn 505 610 487 585,505 610
Tạc Xỉ Tướng Quân 626 839
Tay Nải 560, 646, 29
Tha Đao Hạt Vương 478 603 29
Thạch Hống Chiến Sĩ 442 519 30 Nguyên tố toái phiến
Thạch Hống Dũng Sĩ 505 610 Nguyên tố toái phiến
Thạch Hống Khôi Lỗi 478 603 29
Thạch Hống Vệ Sĩ 487 585 Nguyên tố toái phiến
Thạch Nguyên Lang Vương 177 675 Xương Thú, Móng vuốt nhọn
Thạch Truỳ Khủng Hạt 284 446 19
Thánh Âm Thiên 698 891
Thanh Chi Thủy Tinh 279 358, 224 338
Thanh Hồ Toàn Quy 260 363
Thanh Hồ Toàn Quy Vương 246 345
Thanh Y Tử(Anh hùng trủng mật đạo) 45
Thị Huyết Chu Yêu Vương 616 843
Thị Huyết Cuồng Sa 657 925
Thị Huyết Sa Hậu 659 962
Thị Huyết Yêu Chu Vương 600 823
Thiên Dực Phi Nô 270 484
Thiên niên đằng xà 122 628
Thiết Chuẩn 230 360
Thiết Giáp Kiêu Tướng 650 863
Thiết Thụ Khai Hoa 304 732 43
Thổ Chi Bảo Tương (Anh Hủng Trủng) 408 548
Thú Liệp Sơn Miêu 489 646 21
Thứ Trư Cung Thủ 122 571
Thứ Trư Yêu Nhân Vương 465 688, 455 695 24 Móng Cùn, Thô Chế Bì
Thủ Vệ Khô Cốt 570 742
Thuật Sĩ Khô Cốt 548 755
Thuật Sĩ Không Xương - Anh Hùng Trủng Mật Đạo)
Thực Xà Điêu 252 433
Thực Xà Điêu Vương 217 446
Thủy Bảo Chi Sương 659 798, 17
Thủy Thủ Khô Cốt 623 718
Thủy Tinh Nữ Vu 540 600
Tiêm Chủy Kỳ Túc Vương 221 314
Tiểu Diệp Phong 352 355
Tinh Nhuệ Cuồng Dã Minh Lang 294 736 81
Tinh Nhuệ Đoạt Hồn Minh Sư 204 735 82
Tóc của Mãn Hồng 459 581
Trầm Tích 459 581 (Quest Thử Thách Của Mãn Hồng)
Trọc Chi Thủy Tinh 260 363
Trung Sơn Lang 468 673 21 Móng Cùn
Trường Giác Khủng Thú 299 459 20
Trường Man Chiến Sĩ 322 334
Trường man thám tử 322 334
Trường Man Thần Xạ Thủ 120 573
Trường Man Xạ Thủ 423 746
Trường Thoái Độc Chu (Rớt Nước Ngọt) 420 560
Trường Thối Độc Chu 418 558 30
Truy Hồn Phu Chư 483 364
Truyền Đạo Hỏa Man Vu 455 695 Túi Da Hoàn Chỉnh
Tuần Thiên Phi Nô 595 727
Tường Man Xạ Thủ 363 715 41
Tướng Quân Thái Trận phía bắc ngư thôn
Tuyệt Địa Linh Hồ 480 352, 28
Tuyệt Địa Phi Hồ 663 992, 30
U
U Hồn Tháp 524 971
U Minh Cư (Về điểm dịch chuyển Tổ Long Thành)
U Minh Lão Yêu - boss 526 527
U Minh Quỷ Hỏa 394 382


V
Vấn Kính Hạt 285 459 19
Vấn Kính Hạt Vương 299 459 20
Vạn Pháp Kim Luân (Dưới nước) 705 713
Viễn Chinh Địa Quỷ Xạ Thủ 158 673
Vô Danh Tiên Thú (Quest Phòng tuyến) 215 329
Vọng Hải Tạc Xỉ Thú 640 815
Vũ Khúc Ngô Công 456 684 24

X
Xà Cốc Địa Quỷ Vương 623 718
Xà Cốc Huyết Lang 586 766, 580 770
Xá Lị Miêu Vương 304 732 42 Hoạch Bì
Xa Nanh Thứ Vị 217 446
Xà Nanh Vị Vương 207 473
Xỉ Mạn Tham Tướng 487 585 31
Xích Đầu Thiên Túc Trùng 584 525
Xích sắc fi long 182 647
Xuyên Sơn Điêu 208 546
Xuyên Vân Hóa Xà 438 854

Y
Yến Sinh - boss 475 676 32
Yểu Điệu Sơn Quỷ 593 736 25
Yêu Hổ Thư Kích Vương 332 576
Yêu Lang Chiến Sĩ 505 610
Yêu Lang Cuồng Chiến Sĩ 623 718
Yêu Lang Thần Xạ Thủ 487 585
Yêu Lang Thống Lĩnh 440 552 53
Yêu Lang Xạ Thủ 552 754
Yêu Ngưu Ám Sát Vương 483 365
Yêu Ngưu Bách Phu Trưởng 159 665
Yêu Ngưu Nô Bộc 600 773
Yêu Ngưu Nô Phó (Huyết Ngọc Bội) 580 770
Yêu Ngưu Thiên Phủ Trưởng 447 470
Yêu Ngưu Thư Kích Thủ 425 478 51
Yêu Ngưu Thuật Sĩ 415 355, 440 358
Yêu Ngưu Tiểu Binh 450 560 29
Yêu Ngưu Vu Sư 499 360
Yêu Sư Cuồng Chiến Sĩ 272 564
Yêu Thử Cuồng Chiến Sĩ 454 407

Đây là toạ độ 1 ít thảo dược tui tìm được:
Dưỡng Tâm Thảo 436 697, 422 550,
Hùng Hoàng 436 697, 422 550,
Tiên Hạc Thảo 436 697,
Mộc Hương 436 697, 422 550,
Bà La Tử 436 697,
Tiếp Cốt Mộc 436 697,
Phù Linh 422 550,
Q Tầm Long 51 yêu cầu đánh 40 con Hồng Hoang Vương Mãng : 620 967
Đại Hoang Ngao(337,799)! Hồng linh phiến


_________________
Love is one big illusion
I should try to forget
Xem lý lịch thành viên http://www.group9.tk

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết